Bestuur

Het bestuur van de VJAA houdt zich bezig met het dagelijks bestuur van de VJAA. Het bestuur heeft in ieder geval een keer per maand overleg. De bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering (ALV). De termijn van het bestuurschap is in principe 3 jaar. Een bestuursfunctie is onbezoldigd.

Het bestuur bestaat momenteel uit vijf bestuursleden: een Voorzitter (Ruud Schepers), een Secretaris (Puck Keurentjes), een Bestuurslid Externe Betrekkingen (Alain Hardy), een Bestuurslid Interne Betrekkingen (Manon van den Brand) en een Penningmeester (Erik Steenis).

Leden van het bestuur

Alain Hardy

Bestuurslid Externe Betrekkingen

Alain is eind 2023 benoemd tot Bestuurslid Externe Betrekkingen. Vanuit deze functie is hij verantwoordelijk voor het organiseren van evenementen en is hij het aanspreekpunt voor derden. Alain is advocaat bij Bronsgeest Deur Advocaten.

Puck Keurentjes

Secretaris

Puck is eind 2023 benoemd tot Secretaris en is hét aanspreekpunt voor de leden. Puck is advocaat bij Vestius Advocaten. Zij houdt zich bezig met alle facetten van het arbeidsrecht.

Erik Steenis

Penningmeester

Erik is sinds 2018 werkzaam bij Lexence als advocaat arbeidsrecht. Sinds medio 2022 is hij toegetreden tot het bestuur van de VJAA in de functie van Penningmeester. Daarvoor was Erik onderdeel van de Kascommissie.

Manon van den Brand

Bestuurslid Interne Betrekkingen

Manon is eind 2020 benoemd in de functie van Bestuurslid Interne Betrekkingen. Vanuit deze functie zal Manon zich richten op de VJAA Lokaal en het aanbieden van intervisie. Manon is sinds 2018 advocaat arbeidsrecht en is werkzaam bij Croon Davidovich Advocaten.

Ruud Schepers

Voorzitter

Ruud is werkzaam als advocaat arbeidsrecht bij Kennedy Van der Laan. Sinds eind 2018 is hij onderdeel van het bestuur van de VJAA. Eerst in de functie van Penningmeester. Medio 2022 is Ruud benoemd tot Voorzitter. Als Voorzitter is hij het boegbeeld van de VJAA.

Kamer vol met stoelen

Word lid van VJAA!

De VJAA organiseert allerlei activiteiten. Ieder jaar staan er in ieder geval twee lezingen, themamiddagen en een out-of-the-box evenement op de agenda. Verder worden er regelmatig borrels en netwerkactiviteiten georganiseerd.