Over ons

Wij zijn de VJAA. Dé landelijke vereniging van en voor jonge arbeidsrecht advocaten.

Sinds oprichting in 2008 brengt de VJAA jonge arbeidsrecht advocaten met elkaar in contact voor netwerkvorming, uitwisseling van kennis, ervaringen en ideeën. In dit kader organiseert de VJAA jaarlijks meerdere lezingen, themamiddagen en seminars met sprekers op het hoogste niveau. Daarnaast organiseert de VJAA sociale activiteiten en een 'out of the box' event, waar de traditionele gedachtegangen worden losgelaten en buiten de gebaande paden wordt getreden.

Via de VJAA Lokaal en Intervisie wordt aan leden de mogelijkheid geboden om vakinhoudelijk overleg te voeren en intervisiebijeenkomsten te organiseren met andere jonge arbeidsrecht advocaten die zich in dezelfde fase van hun ontwikkeling bevinden. Tijdens de borrels en/of diners na afloop van de lezingen en themamiddagen en binnen de VJAA Lokaal, wordt daarnaast ruimschoots de gelegenheid geboden om andere leden - en hun kantoren - beter te leren kennen.

Wij verwelkomen je graag als lid van de VJAA!

Kamer vol met stoelen

Word lid van VJAA!

De VJAA organiseert allerlei activiteiten. Ieder jaar staan er in ieder geval twee lezingen, themamiddagen en een out-of-the-box evenement op de agenda. Verder worden er regelmatig borrels en netwerkactiviteiten georganiseerd.