Seminar Werkgeversaansprakelijkheid

Omdat het arbeidsrecht vaak gepaard gaat met andere rechtsgebieden – waaronder het aansprakelijkheidsrecht – zijn we verheugd een primeur aan te kondigen! Op 16 mei 2024 organiseert de VJAA namelijk, in samenwerking met de Vereniging Jonge Personenschade Professionals (VJPP), een seminar over Werkgeversaansprakelijkheid. En dit belooft een groots evenement te worden!

Programma

Inloop: 14:00 uur
Aanvang programma: 14:30 uur
Aanvang borrel en happen in de tuin: 17:30 uur
Einde: 22:00 uur

De locatie is het prachtige Gasthuis Leeuwenbergh aan het Servaasbolwerk 1a in Utrecht.

Voor wat betreft het inhoudelijke programma hebben we de volgende sprekers bereid gevonden om deze dag te verzorgen.

Martijn Lauxtermann

Martijn is advocaat-partner bij Lauxtermann Advocaten. Martijn is ruim 30 jaar advocaat en heeft in de loop van de tijd vele werkgevers bijgestaan bij aansprakelijkheidskwesties. Hij heeft diverse malen opgetreden als gastdocent over onder andere het thema werkgeversaansprakelijkheid. Tijdens zijn lezing zal Martijn kort het raamwerk van artikel 7:658 BW schetsen waarna hij dieper in gaat op de aansprakelijkheid van werkgevers voor beroepsziekten. Een onderwerp dat in de loop der jaren onverminderd interessant blijft, denk aan de eerste asbest zaken tot de huidige corona zaken. Tot slot zal hij een kort inkijkje geven hoe de schaderegeling van een werknemersclaim verloopt nu daar het aansprakelijkheidsrecht en het arbeidsrecht meermaals vervlochten raken en de lezingen van Alexandra van Zanten – Baris en de Arbeidsinspectie hier naadloos op aansluiten.

Alexandra van Zanten – Baris 

Alexandra werkt als raadsheer-plaatsvervanger bij het hof Amsterdam en de Landelijke Inloopkamer en zit in verschillende (tuchtrecht)commissies. In 2009 promoveerde zij aan de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek naar de grondslagen van de ontslagvergoeding. Tijdens haar lezing zal zij dieper ingaan op de grondslagen van de ontslagvergoedingen en de cumulatie van ontslagvergoedingen en schadevergoedingen. Bijvoorbeeld de casus van een zieke werknemer die een billijke vergoeding verzoekt vanwege ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, maar ook een schadevergoeding op grond van art. 7:658 BW vordert. Hoe verhouden deze vergoedingen zich tot elkaar?

Arbeidsinspectie

Tijdens een seminar over Werkgeversaansprakelijkheid kan de Arbeidsinspectie natuurlijk niet ontbreken. De Arbeidsinspectie zal zich concentreren op de controle- en handhavingsmogelijkheden en het ongevalsonderzoek. Aan de hand van een aantal (recente) zaken zal hier meer inzicht in gegeven worden.

Aanmelden

16 mei 2024 14:00 - 22:00

Leeuwenbergh Utrecht

Servaasbolwerk 1a, Utrecht

Kamer vol met stoelen

Word lid van VJAA!

De VJAA organiseert allerlei activiteiten. Ieder jaar staan er in ieder geval twee lezingen, themamiddagen en een out-of-the-box evenement op de agenda. Verder worden er regelmatig borrels en netwerkactiviteiten georganiseerd.