Persoon die schrijft

Privacy Statement VJAA

Privacy Statement Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten

In dit statement leggen wij uit hoe wij omgaan met privacy van bezoekers van onze website.

Contactgegevens van Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten

De Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA) is statutair gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34306826. Wij zijn bereikbaar via e-mail (info@vjaa.nl). Het is ook mogelijk om via onze website een contactformulier in te vullen (https://www.vjaa.nl/contact/).

Klikgedrag en bezoekersgegevens

Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging van onze website en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens voor verschillende doeleinden:

- Als je je gegevens achterlaat door middel van het invullen van het contactformulier, dan worden je persoonsgegevens gebruikt om aan jouw verzoek/vraag te voldoen. In de meeste gevallen gaat dit om inschrijving als lid voor de VJAA. In dat geval verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder ook de financiële administratie en ledenadministratie.

- Als je je inschrijft voor een evenement, verwerken wij jouw persoonsgegevens om je bezoek mogelijk te maken en uiteraard ook voor de financiële afhandeling.

- Tot slot verwerken wij in algemene zin gegevens die worden gegenereerd als jij de website bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Doorgifte persoonsgegevens

Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan derden, op drie uitzonderingen na:

1) Wanneer jij je gegevens invult op onze website, bijvoorbeeld bij het inschrijven als lid, worden deze gegevens tijdelijk opgeslagen in WordPress. Zodra wij jouw bericht verwerken in onze ledenadministratie, worden jouw gegevens verwijderd uit Wordpress.

2) Als jij daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, bijvoorbeeld door een proefabonnement op de TAP af te willen sluiten. In het geval van een proefabonnement geven wij jouw persoonsgegevens door aan SDU uitgevers. SDU uitgevers is daarna verantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens en zal jou verder moeten informeren.

3) Voor het organiseren van evenementen maken wij gebruik van een evenementenorganisatie. Deze organisatie verwerkt jouw persoonsgegevens om je te kunnen uitnodigen voor evenementen.

Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens worden opgeslagen bij een dienstverlener van ons (bijvoorbeeld de partij die onze website host). In dat geval blijven wij verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) liggen. EER-landen zijn alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Dat is afhankelijk van de reden waarvoor wij jouw gegevens verwerken (zie hiervoor bij ‘Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw gegevens?’):

- Als jij jouw gegevens hebt achtergelaten middels het contactformulier, dan verwerken wij jouw gegevens om aan jouw vraag te voldoen. In de meeste gevallen leidt dit tot een inschrijving als lid of voor een evenement.
- Leden worden opgenomen in onze ledenadministratie. Ex-leden worden – indien de financiële verplichtingen zijn voldaan – zes maanden na het einde van het lidmaatschap verwijderd uit de ledenadministratie.
- Algemene gegevens over jouw websitebezoek bewaren wij gedurende ten hoogste 12 maanden.

Welke rechten heb jij?

Als betrokkene heb jij de volgende rechten:

- Je hebt het recht om te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens.
- Je hebt het recht om te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens te wijzigen.
- Je hebt het recht om te verzoeken dat jouw persoonsgegevens gewist worden.
- Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens op te vragen, zodat je jouw persoonsgegevens kunt overdragen aan een andere dienstverlener (het recht op dataportabiliteit).
- Als jouw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van jouw toestemming, dan heb je te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Als jouw persoonsgegevens op een andere basis verwerkt worden (bijvoorbeeld in verband met jouw lidmaatschap) dan zullen jouw persoonsgegevens op deze andere grond verwerkt blijven worden.
- Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) als jij meent dat wij een inbreuk maken op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wel vragen wij jou om in een dergelijk geval eerst contact met ons op te nemen, zodat wij de kans krijgen om jouw klacht op te lossen.

Kamer vol met stoelen

Word lid van VJAA!

De VJAA organiseert allerlei activiteiten. Ieder jaar staan er in ieder geval twee lezingen, themamiddagen en een out-of-the-box evenement op de agenda. Verder worden er regelmatig borrels en netwerkactiviteiten georganiseerd.